Archief

Categories

Geschiedenis

Guinee is een onafhankelijke staat sinds 2 oktober 1958, voordien was het een Franse kolonie. De eerste president was Sékou Touré, die een socialistisch georiënteerde politiek voerde. In 1984 werd Sékou Touré na een staatsgreep door het leger opgevolgd door generaal Lansana Conté. Tijdens diens bewind werden drie maal presidentsverkiezingen gehouden, in 1993, 1998 en 2003, die echter sterk werden bepaald door onregelmatigheden; een effectieve oppositie was er niet.
Vanaf 2006 werd de macht van Conté bedreigd door stakingen en opstanden. Op 23 december 2008, een dag na de dood van president Conté, nam het leger de macht door middel van een staatsgreep. Kapitein Moussa Dadis Camara verklaarde zich de dag erna president. Hij beloofde voor eind 2009 vrije verkiezingen te zullen organiseren, waarbij hijzelf geen kandidaat zou zijn. In de loop van 2009 werd het echter steeds duidelijker, dat Camara van plan was zichzelf tot president te laten kiezen. Toen de oppositie op 28 september 2009 een demonstratieve bijeenkomst hield in het stadion van Conakry, openden soldaten het vuur op de menigte. Er vielen tientallen doden en gewonden en er werd op grote schaal verkracht. Het Internationaal Strafhof te Den Haag stelt een onderzoek in naar deze gebeurtenis.
In december 2009 werd in een kazerne een aanslag gepleegd op Camara, die gewond werd overgebracht naar Marokko. Zijn plaatsvervanger Sekouba Konaté nam de leiding over van de militaire regeringsraad. Hij pakte het oorspronkelijke plan voor vrije verkiezingen weer op en benoemde oppositieleider Jean-Marie Doré tot premier.

Sinds 2011 is Alpha Conde de democratische gekozen president.