Archief

Categories

Kebou Ziekenhuis Initiatief

Projectnaam: Kebou Ziekenhuis Initiatief (KZI)

Missie: De bouw, ondersteuning en modernisering van ziekenhuizen en fondsenwerving voor de kansarmen, die medische zorg behoeften in République de Guinée.


Kebou Ziekenhuis Initiatief (KZI)
Het Kebou Ziekenhuis Initiatief initieert de bouw, ondersteuning en sponsoring van ziekenhuizen t.b.v. de verschillende dorpelingen in République de Guinée. Bouw, ondersteuning en sponsoring van ziekenhuizen in en rond de dorpen waaruit primaire medische zorg wordt verleend en/of zal worden. Er is grote behoefte, aangezien in de verschillende afgelegen gebieden kennis over medische basiszorg ontbreekt. De dichtstbijzijnde ziekenhuizen zijn vaak honderden kilometers afgelegen en ook nog eens, zonder goed vervoer, buiten bereik. Het is dan ook de wens om de lokale bevolking en bestuurders zodanig te ondersteunen en te helpen dat ook zij kunnen genieten van goede medische zorg en faciliteiten hetgeen welke moet resulteren in het redden van kostbare levens.

Het ontbreken van de nodige kennis en financiële middelen maakt het er ook niet makkelijk op om aan de basis- c.q. primaire zorgbehoeften te voldoen. Daarnaast zijn er ook geen onderkomens voor medisch en verpleegkundig personeel, welke vaak nodig zijn in afgelegen gebieden. Om voor de langere termijn zorg te kunnen bieden en training te kunnen verzorgen, waardoor een structurele oplossing voor het medisch verzorgingsprobleem te bestrijden.
Wij richten ons graag op het structurele bestrijden en oplossen van het medische verzorgingsproblemen. Doe mee en red levens.U kunt vandaag echt een verschil maken
Kebouguinee zet zich voortdurend in voor diverse ontwikkelingsprojecten in République de Guinée en heeft absoluut uw steun nodig om het onmogelijke mogelijk te maken.U kunt bijdragen door financieel, intellectueel of menselijk kapitaal steun te geven. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze afdeling finance en administratie via Kebou@Kebouguinee.com. Wij danken u alvast voor uw bijdage.

Leave a Reply