Archief

Categories

Waarom

Waarom?

 

Keboeguinee streeft naar wereldwijde erkenning van armoede in République de Guinée en het bestrijden ervan. Door o.a. de wereld bewust te maken, educatie te promoten en te verzorgen, samenwerkingsverbanden tussen de verschillende bevolkingsgroepen en lokale overheden te stimuleren, hopen wij de continuïteit, veiligheid en verdere ontwikkelingen van République de Guinée  te waarborgen, zodat de strijd tegen armoede efficiënter en effectiever kan worden aangepakt.

Om succesvol te kunnen en willen zijn in het behalen van onze doelstellingen zijn wij ook voortdurend op zoek naar mensen, organisaties, instellingen en overheden wereldwijd die bereid zijn met ons samen te werken bij het behalen van onze doelen en ons streven.

Door met ons mee te denken, mee te doen met zowel nieuwe als lopende projecten en/of adopteren van een goed doel draagt u bij aan het leefklimaat van het soms uitzichtloze bestaan van vele kanslozen. Ook door regelmatig goederen en geld te doneren, uw kennis met ons en de verschillende projecten c.q. mensen te delen, draagt u behoorlijk bij aan de ontwikkeling van de kansloze, de zelfredzaamheid en het lerend vermogen van velen. U kunt meedoen aan de verschillende school-, ziekenhuis-, infrastructuur- en waterprojecten, gericht op het versterken van de lokale gemeenschappen en kleine ondernemers in de verschillende dorpen van République de Guinée.